06-10059460 info@jufelles.nl

Bijles voortgezet onderwijs en mbo

De rekentoets is samengesteld op basis van het referentieniveau rekenen van de Rijksoverheid. Dit referentieniveau beschrijft wat een leerling moet kennen en kunnen tijdens zijn schoolloopbaan. Doel van de rekentoets is om een basisniveau rekenvaardigheid te borgen en ervoor te zorgen dat de rekenvaardigheid van leerlingen en bij scholen in het algemeen objectief meetbaar zijn. Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo moeten het volgende eindniveau hebben:

  • Basisonderwijs: niveau 1f
  • Vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2f
  • Havo/vwo en mbo-4: niveau 3f

De referentieniveaus rekenen hebben vier hoofdonderwerpen:

  • Getallen;
  • Verhoudingen, procenten, breuken;
  • Meten en meetkunde;
  • Verbanden

Het is mogelijk om individuele bijles rekenen te volgen op 2F of 3F niveau. Tijdens de begeleiding wordt er extra uitleg gegeven en kan er worden geoefend met de rekenvaardigheden die getoetst gaan worden. Door vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en oefenopgaven, krijg je de benodigde onderdelen snel onder de knie en vergroot het jouw zelfvertrouwen, zodat je zonder problemen kunt slagen voor de rekentoets.

Naast de aandacht voor het rekenen kan ook worden geholpen met studievaardigheden. Met bijlessen van Juf Elles zorg ik voor een goede basisvaardigheid in rekenen en help ik met de puntjes op de ā€œiā€ te zetten. Zo raken leerlingen en studenten die wat extra steun nodig hebben niet achterop, worden achterstanden minder, kunnen lessen op school makkelijker gevolgd worden en slagen ze veelal voor de rekentoets.

Wil je bijlessen volgen bij Juf Elles? Vul dan onderstaand formulier in!

Ik heb interesse in

Hoe heb je mij gevonden?

10 + 6 =

Bellen
Route