06-10059460 info@jufelles.nl

Bijles basisonderwijs/brugklas

Juf Elles biedt bijles aan basisschoolleerlingen en richt zich daarbij op leerproblemen, taakaanpak en concentratieproblemen bij kinderen van 6 t/m 14 jaar.

Het huidige onderwijs vraagt veel van kinderen op zowel cognitief gebied als op het gebied van werkhouding en taakaanpak. Niet alle kinderen kunnen aan deze hoge eisen voldoen. Mijn ervaring is dat het in de klas moeilijk is om deze kinderen de specifieke hulp te bieden die zij nodig hebben. Door kinderen die dat nodig hebben vroegtijdig hulp te bieden, wordt het opdoen van negatieve ervaringen voorkomen.

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bied ik hulp op maat. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van je kind.

Door mijn ruime ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, mijn ervaring als Remedial Teacher (RT) en mijn ervaringen als kinder- en jeugdcoach kan ik vakkundige pedagogische of didactische hulp bieden aan kinderen van de basisschool. Remedial Teaching kan worden ingezet bij kinderen die, door leer- of gedragsproblemen, achterlopen op de rest van de klas of juist bovengemiddeld presteren en extra uitdaging nodig hebben.

Voor leerlingen in de brugklas richt ik mij met name op taakaanpak, plannen en organiseren. Ook kijken we samen hóe je het beste kunt leren. 

Wil je bijlessen volgen bij Juf Elles? Vul dan onderstaand formulier in!

Ik heb interesse in

Hoe heb je mij gevonden?

9 + 4 =

Bellen
Route