06-10059460 info@jufelles.nl

Citotraining of IEP training

Scoort jouw kind op de Cito toetsen anders dan op de methodetoetsen? Sluit het advies van de leerkracht niet aan bij de resultaten uit de Cito’s? Is jouw kind nerveus voor de komende toetsen? Dan is de Citotraining misschien iets! De Citotraining is ook een goede voorbereiding voor de Entreetoets.  Gaat je kind de IEP-toets maken, dan heb ik hier een aparte training voor.

Vanaf groep 6 gaan de Citotoetsen meetellen voor het uiteindelijke schooladvies in groep 8. Dit betekent dat leerlingen al vanaf groep 6 moeten laten zien wat ze kunnen om uiteindelijk op het juiste niveau uit te stromen. De vraagstelling van de Cito is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, wat voor sommige kinderen problemen oplevert.

We werken tijdens deze training aan:

  • Het omgaan met de diverse vraagstellingen van de toetsen
  • Het gebruiken van verschillende oplossingsstrategieën
  • Het omgaan met tijdsdruk en stress
  • Verschillende onderdelen: Rekenen, Taal, Begrijpend lezen en Studievaardigheden
  • Zelfvertrouwen 

Wil je bijlessen volgen bij Juf Elles? Vul dan onderstaand formulier in!

Ik heb interesse in

Hoe heb je mij gevonden?

2 + 6 =

Bellen
Route